Items

106 search results

Content Languages
Baluan-Pam (106)
English (1)
Lou (1)
Tok Pisin (5)
Countries
Top 100 Collectors
ID Title Collector Language as given Countries # of files Modification Date Actions
DS1-Chant_kolorai_1 Kolorai: asowong poron puai Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
DS1-Chant_kolorai_2 Kolorai: cutting the bush at Lipan Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
DS1-Chant_kolorai_3 Kolorai: lapan Munukut Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
DS1-Chant_kolorai_4 Kolorai: pul a puai Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
DS1-Chant_polpolot_1 Polpolot: a bird-man from Pam named Kanau Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
DS1-Chant_polpolot_10 Polpolot: Parulabei and Komou Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2019-12-13 View
DS1-Chant_polpolot_11 Polpolot: Ton Otto and the cultural festival Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
DS1-Chant_polpolot_12 Polpolot: poloun kareng asowong Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
DS1-Chant_polpolot_13 Polpolot: Soanin Kilangit Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
DS1-Chant_polpolot_14 Polpolot: a woman from Lou Dineke Schokkin Paluai Papua New Guinea 2 2019-12-13 View
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 106